Category Archives: TIN TỨC NP

XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP – THÚC ĐẨY NHÂN SỰ CHỦ ĐỘNG HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP

Josh Bersin –  nhà sáng lập Bersin by Deloitte có một câu nói nổi tiếng: “Động lực lớn nhất tác động đến doanh nghiệp chính là sức mạnh của văn hóa học tập”. Văn hóa học tập trong doanh nghiệp chính là yếu tố then chốt để duy trì và thúc đẩy nội lực của một […]

0939 056 888
Zalo: 0939 056 888