Phó giám đốc kinh doanh

+ Mô tả công việc

* Hoạch định, chiến lược.

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

– Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

– Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

– Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.

* Quản trị, giám sát

– Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.

– Giám sát sản phẩm dịch vụ và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

– Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

– Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

– Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng.

– Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

– Đánh giá tình hình hoạt động của các bộ phận nhân sự.

– Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

– Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

– Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

* Định hướng KPI

– Thời gian xây dựng, hoàn thành sản phẩm dịch vụ.

– Thời gian sản phẩm dịch vụ ra thị trường.

– Chi phí hoạch định cho sản phẩm dịch vụ.

– Đo lường giá trị sản phẩm dịch vụ.

+ Chất lượng sản phẩm dịch vụ.

+ Thực tiễn và giá trị sản phẩm dịch vụ.

* Kinh doanh:

– Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.

– Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh sản phẩm, dịch vụ cho Công ty.

– Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh sản phẩm, dịch vụ. Tiến hành nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới và phát hiện nhu cầu khách hàng.

– Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

– Liên kết và Duy trì những mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng, bằng cách đồng hành và thấu hiểu nhu cầu, mục tiêu của khách hàng.

– Liên kết một cách thuyết phục tầm nhìn và giá trị sản phẩm tới các đối tác, dịch vụ khách hàng. Quản lý các mối quan hệ với khách hàng / nhà cung cấp.

– Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh sản phẩm dịch vụ.

* Nhân sự

– Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

– Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPI, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch kinh doanh của công ty.

– Quản trị nhân sự trong công ty (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay ý thức, thái độ làm việc trong công ty, thái độ làm việc với khách hàng và bên dịch vụ… ), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại công ty. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này.

– Hiểu rõ ngành nghề dịch vụ của công ty, đưa ra đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự / phòng ban mới phù hợp với xu thế kinh doanh hiện đại, tăng sức cạnh tranh cho công ty.

– Tham gia đào tạo định hướng chiến lược, kỹ năng cho nhân sự. Đào tạo các nhân viên mới thành các nhân viên kinh doanh xuất sắc.

– Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho đội nhóm hay cá nhân trong công ty.

– Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

* Tài chính:

– Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dịch vụ.

– Phân tích tình hình tài chính của công ty, để đưa ra các chiến lược phù hợp.

– Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

– Hoạch định chiến lược tài chính cho công ty.

– Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho công ty.

– Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận. % kinh doanh….

* Báo cáo:

– Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

– Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

– Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

– Báo cáo cho ban lãnh đạo về thực trạng kinh doanh cũng như những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới chi phí và chiến lược kinh doanh tổng thể.

+ Yêu cầu công việc

– Biết cách điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.

– Liên hệ gắn kết công việc cùng các bộ phận phòng ban trong công ty. Công việc diễn ra nhanh nhất. Tạo giá trị tốt nhất.

– Thái độ làm việc nghiêm túc; thẳng thắn; nắm bắt công việc …

– Thành thạo các công cụ Marketing và truyền thông.

– Học vấn, trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành

– Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.

– Ưu tiên đã từng làm trong ngành Bất động sản và kinh doanh dịch vụ

 

0/5 (0 Reviews)
0939 056 888
Zalo: 0939 056 888